Oddíly, oddíloví vedoucí pro první běh 2016 jsou pod záložkou Termíny pro rok 2016
Počasí